קוד לבוש בואו יחפים

המסר שבלבוש שלנו סדנה לעובדים

מה המסר שנרצה להעביר לקהל שלנו?
בבחירת הבגדים שלנו אנחנו יכולים וצריכים ליצור חיבור חזק למסר.

השארת תגובה